Zajtra o pár rokov

Matúš Ďuran, študent divadelnej scénografie na Divadelnej fakulte VŠMU
Filip Sojka, študent divadelných štúdií na Divadelnej fakulte VŠMU


Filip Sojka & Matúš Ďuran v roku 2021 (Foto: Dominika Katonová)

Knižná alebo komixová ilustrácia spolu s animáciou bola v mojej tvorbe a živote kľúčová. Od útleho veku ma ovplyvnili práve kreslené animované postavy z televízie, ale aj z detských časopisov. Ako som bol starší, tituly, postavy a filmy sa obmieňali, ale kresba, ilustrácia a ručná animácia zostali stále súčasťou vyjadrovacích prvkov, ktorým som vedel porozumieť najlepšie. Ovplyvnili ma diela európske (TinTinove dobrodružstvá, Lucky Luke, Asterix a Obelix), americké (Káčer Donald, Spider-man, Bat-man), ale aj ázijské (JOJO´s Bizzare Adventures, Naruto, Bleach). Kresba sa stala pre mňa základom a to až do takej miery, že som farbu dobrovoľne ani nepoužíval. Štylizácia a kontrast sú základnými prvkami v mojej tvorbe a sú súčasťou môjho základného vyjadrovania.

To sa veľmi prejavilo aj v mojich ilustráciách pre Filipa. Všetky ilustrácie sú čiernobiele. Používal som čierne fixky rôznych hrúbok. V niekoľkých prípadoch využívam aj kombinovanú techniku: kresbu v kombinácií s kolážou. Spôsob, ktorým som ilustrácie kreslil, sa dá nazvať kolážová kresba., kedy som v ilustráciách kombinoval predmety každodennej potreby s historickými postavami a zasadil ich do nových a často melancholických situácií.

Všetky ilustrácie som kreslil vo formáte A4. Často som kreslil v podniku na stole vedľa Filipa počas toho, ako sme sa spolu rozprávali. Ilustrácie v knihe sú len zlomkom z celkového počtu diel, ktoré som vytvoril. Veľa z nich sa mi buď nepáčilo, a do knihy sme ich nezaradili, alebo básne, ku ktorým patrili, sme zo zbierky vyradili. 

Námety k ilustráciám vychádzali zo spoločných rozhovorov, ale aj spoločného mlčania. Ilustrácie vznikali ako protireakcia alebo skôr irónia voči básňam. Snažil som sa zľahčiť ťažké pocity, ktoré z básní vychádzali. Ukazoval som Filipovi iný pohľad na jeho poéziu a najmä veľakrát aj názor na neho samého. Snažil som sa, aby ilustrácie neboli popisom básní, ale aby sa stali ich pokriveným zrkadlom a možno trochu narovnali pokrivenú radosť zo života a lásky. Tým činom som sa snažil byť čo najužitočnejším nielen pre knihu, ale aj pre môjho dobrého priateľa.

Básnická zbierka Zajtra o pár rokov, s podtitulom Končiť a milovať je to isté je našou umeleckou prvotinou. Niekoľko strán v tvrdej väzbe nám obom, začínajúcim umelcom, autorovi veršov aj autorovi ilustrácii, poskytlo priestor, kde sme mohli prezentovať svoju tvorbu, svoje pohľady a názory, poetiku a výtvarnosť, intímne a estetické sklony.

Celkom nové básne, ktoré sú „zemskou kôrou“ zbierky Zajtra o pár rokov som venoval tej istej žene, ktorá ale v dobe ich písania už paradoxne nebola „mojou“. Verše, ktoré sa časom stali pevnou kostrou konzistentnej zbierky som teda vytvoril v období, ktoré nepovažujem za úplne šťastné. Hoci… Keď si s odstupom času spomínam na mesiace, v ktorých som schudol pár kíl a potrápil si pľúca fajčením až sadistickým spôsobom, vybaví sa mi aj moja prvá riadna, dovolím si povedať profesionálna, spolupráca na umeleckom projekte, na vlastnej básnickej zbierke. Spolu s Matúšom, vtedy už prvákom na divadelnej scénografii VŠMU, sme raz sedeli na káve a ja som sa ho spýtal, či by mi nechcel nakresliť pár ilustrácií k básňam, ktoré som plánoval vydať pre svojich známych knižne. Moja otázka, v zásade nevinná kamarátska prosba, nestihla dosiahnuť ani opytovací tón. Prečítal som jednu báseň a Matúš hneď načrtol prvú ilustráciu, ktorá sa už z princípu, pre pohotovú reakciu a spontánnosť, musela v zbierke objaviť. Nastala intenzívna verbálna aj neverbálna komunikácia. Letné prázdniny roku 2019 teda nepatrili iba nečinnému „vegetu“, ale aj práci na niečom, čo nás oboch napĺňalo a motivovalo. Bol to zaujímavý proces. Pravidelne sa sedávalo dlho do noci, porozlievalo sa veľa chladených nápojov, nachodilo sa pár kilometrov a presedelo pár pekných džínsov… Ale finálny výsledok stál za to. Začiatkom septembra sme poslali hotovú básnickú zbierku s niekoľkými ilustráciami grafikovi, ktorý sa postaral o zalamovanie, dizajn a zaslanie do tlačiarne. Po pár mesiacoch čakania sme dielo našej spolupráce mohli držať v ruke ako základný kameň, ktorý nás priblížil k tomu, čomu sa chceme celoživotne venovať. Obaja knihu vnímame ako úspešnú vzájomnú spoluprácu, ktorá nás silno motivovala pracovať spoločne na ďalších umeleckých projektoch a posilnila naše priateľstvo.

Moje básne sú sumárom ľúbostného vzťahu, ktorý nebol len v mojich predstavách. Stal sa, mal svoje trvanie, plusy a mínusy, zážitky a krásne momenty, ale nebolo mu predurčené trvať ďalší rok. Reflektujem v nich svoje vnútorne pocity a stavy, ktoré som zažíval počas svojho prvého sklamania z lásky. Nie nadarmo sa hovorí, že prvá láska vie zabolieť na miestach, o ktorých sme dovtedy ani netušili. Moje slová sa skrížili s Matúšovými kresbami. Chronologicky rozprávajú príbeh o tom, ako človek prežívajúci rôzne vnútorné peripetie nakoniec prichádza k uvedomeniu si, že nie všetko musí byť navždy stratené.


Matúš Ďuran & Filip Sojka v roku 2020 (Foto: Súkromný archív)

Knihu si môžete objednať na adrese info@theatrica.sk. Jej cena je 15€.