Donori

Časopis Theatrica môžete podporiť:

Navštevovaním vzdelávacích kurzov Univerzity tretieho veku,

kúpou vydaných papierových alebo elektronických publikácií, notového materiálu,

objednaním si hudby na mieru,

transparentnými sponzorskými darmi: formou obyčajného prevodu na účet (v prípade záujmu môžeme zverejniť nielen výšku daru, ale aj meno darcu) alebo formou darovacej zmluvy,

„netransparentnými“ sponzorskými darmi (darovaním kancelárskeho papiera, zapožičaním priestoru, odbornej literatúry, aktívnou pomocou pri administratíve a príprave podujatí atď.),

každoročným poukázaním 2% z daní.