Redakčná rada

prof. Dr. Zehra Sak Brody, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü, Yaşar Üniversitesi, Izmir, Türkiye / İzmir Yaşar University, Art and Design Faculty Music Department, Turkey. ORCID

doc. Jana Pastorková, ArtD. Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Slovensko. ORCID

doc. Róbert Pechanec, ArtD. Oddelenie komornej hry, Oddelenie klavírnej spolupráce, Hudobná a tanečná fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Slovensko. ORCID

doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. Katedra spevu, Katedra teórie hudby, Katedra scénografie, Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Slovensko. ORCID

dott. Maria Luisa Bigai. Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Italia.

dr. Raffaele Longo. Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio, Cosenza, Italia.

Mgr. Mireia Latorre Torres. Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA), Zaragoza, España. ORCID