Význam slova theatrica

Stredoveký teológ Hugo zo Sv. Victora (1096-1141) definoval v skratke latinské slovo theatrica ako scientia ludorum. Autor rozlišoval, zrejme nie bez snahy vytvoriť paralelu so siedmimi slobodnými umeniami, aj sedem mechanických umení. Každé z nich uspokojovalo inú sféru ľudských potrieb: armatúra (zahrnovala aj architektúru) poskytuje človeku úkryt, lanificium — odev, agricultura a venatio — potravu, medicina lieči choroby, navigatio mu umožňuje pohyb na zemi a orientáciu.

Najzvláštnejšie bolo siedme mechanické umenie: theatrica. Názov pochádzal od divadla, ale sféra jeho pôsobenia bola vtedy chápaná širšie: bola to, ako vysvetľoval Hugo, scientia ludorum.

Hugo zo Sv. Victora povedal: „Medzi tými, čo pestujú umenia, sú tak teoretici, ako aj praktici: prví „robia niečo o umení“ (agunt de arte), druhí zasa „robia niečo umením“ (agunt per artem); umelci-teoretici určujú pravidlá, umelci-praktici ich uplatňujú; jedni učia, druhí konajú…“

Názov a sama myšlienka boli nové: nepoznáme Hugových predchodcov a po stáročia nenachádzame ani veľa jeho nasledovníkov…