Redakcia

Vedúci redaktori:
doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. ORCID
Mgr. Klára Madunická ORCID

Technická redakcia textov a jazykové korektúry:
doc. Ing. Elena Beňová, PhD.
PhDr. Marta Halečková
PhDr. Helena Le Sage
Mgr. Katarína Štepková
Mgr. Alena Vojteková

Preklad anglických abstraktov:
PhDr. Helena Le Sage

Grafická úprava:
Mgr. Klára Madunická

Koordinátor a vydavateľ:
občianske združenie Theatrica
Björnsonova 1, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
e-mail: info(zavináč)theatrica.sk
tel.: +421 905 27 30 99
IČO: 42182778
DIČ: 2023155277
číslo účtu: 2928848104/1100
IBAN SK8011000000002928848104
www.theatrica.sk
www.utv.sk

© Autorské práva vyhradené.
Rozmnožovanie textu, fotografií, notových príkladov, peroviek a údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.
Obrázky, pri ktorých nie je uvedený copyright, spadajú do kategórie „Public domain“.