Redakcia / Press card holders:

Novinárske preukazy s registračnými číslami 0001 až 0012 sú platné do 31. 12. 2024
Press cards numbers from 0001 to 0012 are valid until 31. 12. 2024

Vedúci redaktori / Editors-in-chief:
doc. PhDr. Tomáš Surý, ArtD. ORCID
Mgr. Klára Madunická ORCID

Redakcia textov a jazykové korektúry / Editors:
doc. Ing. Elena Beňová, PhD.
PhDr. Marta Halečková
Mgr. František Kočan
PhDr. Helena Le Sage
Ing. Robert Rákócza
Mgr. Katarína Štepková
Mgr. Alena Vojteková
doc. Mgr. art. Elena Zahoráková

Preklad anglických abstraktov / Translator of English abstracts:
PhDr. Helena Le Sage

Grafická úprava a IT podpora/ Graphic and IT:
Mgr. Klára Madunická

Technická podpora / Technical support:
Mgr. art. Róbert Remeselník

Koordinátor a vydavateľ / Coordinator and publisher:
občianske združenie Theatrica
Björnsonova 1, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
e-mail: info(zavináč)theatrica.sk
tel.: +421 905 27 30 99
IČO: 42182778
DIČ: 2023155277
číslo účtu: 2928848104/1100
IBAN SK8011000000002928848104
www.theatrica.sk
www.utv.sk

© Autorské práva vyhradené.
Rozmnožovanie textu, fotografií, notových príkladov, peroviek a údajov v elektronickej podobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa.
Obrázky, pri ktorých nie je uvedený copyright, spadajú do kategórie „Public domain“.