Fotograf – básnik svetla

Mgr. Alena Vojteková-Grieger

November 2021 je už 30. mesiacom fotografie. Ten sa viaže na festival Mesiac fotografie, ktorý bol založený v roku 1991 a je najdlhšou domácou a medzinárodne známou kurátorsky koncipovanou prehliadkou fotografie na Slovensku. V tejto súvislosti by som rada predstavila súčasného slovenského fotografa Františka Hauskrechta. Narodil v roku 1953 v Bratislave, kde aj žije a tvorí. V rokoch 1976 až 1980 študoval na Inštitúte výtvarnej fotografie pri Zväze českých fotografov (SČF) v Brne. Je členom Umeleckej besedy slovenskej a rakúskeho Cechu výtvarníkov. Vystavuje doma i v zahraničí.

(Foto: Public Domain)

Autor sám sa k svojej tvorbe nerád vyjadruje. Kurátor Vladimír Tomčík na margo jeho tvorby uviedol: „… Umelecká fotografia je v jeho tvorbe úzko prepojená s grafikou, počítačovou grafikou aj dizajnom a využíva ju aj v monumentálnej tvorbe. Sám svoju tvorbu označuje za hybridfotografiu, ktorá vzniká na základe klasickej fotografie a snahy povýšiť ju do umeleckej sféry iných výtvarných prejavov a techník. Hybridfotografia mu vytvára  priestor pre hru  svetla s  poetickosťou vlastného  pocitu. Je poeta natus – rodený básnik – básnik svetla a jasných, radostných farieb, ktoré prináša z prirodzenej farebnej škály…“ 1 Rada by som doplnila, že František Hauskrecht využíva túto svoju technológiu aj pri tvorbe ilustrácií a hybridfotografiu aplikuje aj na rôzne druhy materiálov ako keramika, sklo, kov a drevo, čím umelecky dotvára aj interiéry budov. V spolupráci s keramikárom Richardom Langerom vytvorili umelecké diela, ktoré harmonicky dopĺňajú niektoré hotely v Bratislave. Napríklad pre vtedajší Hotel Fórum (dnes Crowne Palza) v Bratislave v roku 1989 transformoval obrazu starej rytiny Bratislavy na keramiku, neskôr pre Hotel Tatra v Bratislave vznikla keramická stena so sklom a informačný systém.

Prvá výstava jeho hybridfotografií s názvom František Hauskrecht: Fotografia bola na prelome rokov 1988 a 1989 vo vtedajšej Okresnej galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. Zúčastnil sa aj viacerých skupinových výstav, napríklad v roku 2008 na XVI. členskej výstave Umeleckej besedy slovenskej v Dome umenia v Bratislave.

Autorská pozvánka na výstavu (Galéria Miloša Alexandra Bazovského 1988)
(Foto: Public Domain)
Katalóg výstavy (Galéria Miloša Alexandra Bazovského 1988)
(Foto: Public Domain)

Okrem voľnej tvorby svoju širokospektrálnu tvorivosť využíva pri návrhoch a realizáciách výstav a veľkých expozícií, katalógov a plagátov. Ako fotograf prispel do viacerých publikácií, ako napríklad Ľuba Končeková-Veselá: Ilustácie (1982), Božena Augustínová (1988), Bohumil Bača, Milan Pulík: Z tvorby (1987), Suterén (1989).

Typograficky pripravil viacero katalógov výstav, napríklad Bohumil Bača, Milan Pulík: Z tvorby (1987), František Hauskrecht: Šlapaj v blate (1988), Pavel Smolík: Hra o prostor – A Play for Space (2005), Božena Augustínová (nedat.).

Nasledujúcim obrazom, ktoré vytvoril v 90. rokoch 20. storočia, nedal názvy, aby neovplyvnil diváka a dal mu tak priestor pre jedinečnú subjektívnu predstavivosť a emóciu každého jedného pozorovateľa. Zverejňujeme ich s povolením autora a nie je dovolené ich bez súhlasu autora ďalej publikovať.


Literatúra:
KVASNIČKA, Marián: František Hauskrecht: Šlapaj v blate. Katalóg výstavy. Trenčín: Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského, 1988.


Poznámky

  1. Súkromný archív autora.