O časopise / Call for papers

Neziskový internetový mediálny projekt Theatrica prináša interdisciplinárne vedecké štúdie, odborné články, autorské názory, interpretačné analýzy a recenzie z oblasti opery a hudobného divadla, divadelných štúdií, teatrológie a scénografie svetového repertoáru a repertoáru hraného na Slovensku od 17. storočia do súčasnosti.

Jedna z línií prezentuje výsledky bádania v oblasti tzv. starej hudby a hudobného divadla na Slovensku a v zahraničí z obdobia spred roku 1919.

Na svojich stránkach poskytuje priestor pre obsah, nezaťažený žiadnou ideológiou, náboženstvom, politickým aktivizmom ani komerčnými záujmami.

Jeho základným hodnotovým kritériom je kvalita a slobodné kritické myslenie.

Príspevky do časopisu sú dopĺňané priebežne.

Projekt nie je financovaný z verejných zdrojov ani z dotácií a časopis Theatrica zatiaľ pracuje bez akejkoľvek podpory umeleckých fondov či kultúrnych grantov.