Časopis Theatrica

O projekte:

  • Neziskový internetový mediálny projekt Theatrica prináša vedecké štúdie, odborné články a autorské názory a interpretačné analýzy z oblasti opery a hudobného divadla, divadelných štúdií, teatrológie a scénografie svetového repertoáru a repertoáru hraného na Slovensku od 17. storočia do súčasnosti.
  • Jedna z línií prezentuje výsledky bádania v oblasti hudobného divadla na Slovensku z obdobia spred roku 1919.
  • Na svojich stránkach poskytuje priestor pre obsah, nezaťažený žiadnou ideológiou, náboženstvom, politickým aktivizmom ani komerčnými záujmami.
  • Jeho základným hodnotovým kritériom je kvalita a slobodné kritické myslenie.
  • Projekt nie je financovaný z verejných zdrojov ani z dotácií a Theatrica vychádza bez akejkoľvek podpory umeleckých fondov či kultúrnych grantov.